درخواست همکاری


از کارشناسان، محققین و دانشجویانی که تمایل به همکاری با مؤسسه و انتشارات آموزشی و پژوهشی بوعلی را دارند می توانند رزومه خود را به آدرس ایمیل ذکر شده ( boualipub@gmail.com ) ارسال نمایند و یا با پر کردن فرم ذیل و ارسال آن، ما در اسرع وقت با شما تماس خواهیم گرفت.

تماس با ما