ارشد

مقطع کارشناسی ارشد

konkour

(آشنایی) در هر ترم حداقل و حداکثر چند واحد می توان ثبت نام کرد؟ دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مجاز است در هر نیمسال تحصیلی بین ۸ تا ۱۴ واحد درسی دوره را انتخاب کند. در صورت انتخاب واحدهای کمبود با تشخیص شورای پژوهشی – تحصیلات تکمیلی دانشکده / گروه این تعداد تا سقف ۱۸ واحد افزایش می یابد. در آخرین نیمسال تحصیل نام نویسی دانشجو در کمتر از ۸ واحد ...

ادامه نوشته »