ارشد

نوامبر, 2016

  • 2 نوامبر

    مقطع کارشناسی ارشد

    konkour

    (آشنایی) در هر ترم حداقل و حداكثر چند واحد مي توان ثبت نام كرد؟ دانشجوي دوره كارشناسي ارشد مجاز است در هر نيمسال تحصيلي بين 8 تا 14 واحد درسي دوره را انتخاب كند. در صورت انتخاب واحدهاي كمبود با تشخيص شوراي پژوهشي – تحصيلات تكميلي دانشكده / گروه اين تعداد تا سقف 18 واحد افزايش مي يابد. در آخرين ...