درخواست همکاری

852

از کارشناسان، محققین و دانشجویانی که تمایل به همکاری با مؤسسه و انتشارات آموزشی و پژوهشی بوعلی را دارند می توانند رزومه خود را به آدرس ایمیل ذکر شده (boualipub@gmail.com) ارسال نمایند و یا با پر کردن فرم ذیل و ارسال آن ما در اسرع وقت تماس خواهیم گرفت.

Print Friendly